FOLKLOR ( HALK BİLİMİ ) VE ÖĞELERİ

Folklor İngilizce bir kelimedir. Folk- Halk lore bilim Folklor Halk Bilimi demektir. Folklor terimi ilk kez 1846 yılında William THOMS tarafından kullanılmıştır.

Folklor sürekli gelişim halinde ve bir milletin ortak mal varlığıdır. Yüzyıllar boyu biriktirilmiş ve zenginlikler kaynağıdır. Bir milletin acılarını, kederlerini, üzüntülerini, sevinçlerini yansıtır. Folklor ( Halk Bilimi ) bütün halk gelenekleri türlerini ( Folklor’un öğelerini ) incelemek, yöntemler bütününü ifade eder. Folklor günlük hayatla iç içe olup ilk insan topluluklarıyla birlikte doğmuştur.

Folklor Halk bilimi, folklorcu ise Halk bilimcisi demektir. Günümüzde Halk oyunları ve halk dansları ile ilgilenen insanlar kendilerini Folklorcu olarak tanıtıyorlar fakat bu çok yanlıştır. Halk oyunları ve Halk dansları Folklor’un birer öğesidir. Aşağıda da belirttiğim gibi Folklor’un 30 ‘un üzerinde öğesi vardır. Bunların hepsi Folklor’un birer parçasıdır. Bu öğelerin hepsini araştıran bilen analiz eden bir kişiye Folklorcu ( Halk bilimci ) denir. Yaklaşık 31 yıldır üzerinde önemle durduğum ve çok önemsediğim Halk oyunları. Halk dansları ve Folklor’un çok farklı şeyler olduğunu vurgulamak ve bunların Folklorla neden özdeş olduğunu söyleyenleri halen anlamış değilim.

Folklorun ( Halk bilimi ) öğelerinden Halk dansları ve halk oyunlarını çok kısa olarak şu şekilde açıklayabiliriz.

DANS: Genellikle insan sesine ya da çalgı ( bir ya da birden çok ) sesineuayarak düzenlenen belirli figür, el- kol, beden, mimik hareketleri ile sergilenmesidir.

Dans’ı 5 grupta toplayabiliriz.
1-Savaş dansları
2-Jimnastik ve mim dansları
3-Dinsel danslar
4-Bale
5-Halk dansları

OYUN ( OYUNLAR): Düşünceye talihe ve ustalığa dayanan insanların hoşça vakit geçirmelerine yarayan düşüncelerdir. Oyunları sadece çocuklar oynamaz büyüklerinde kendine özgü çeşitli oyunları vardır. Binlerce oyun çeşidi vardır. Fakat bu oyunları 5 grupta toplayabiliriz.
1-Çocuklara özgü oyunlar
2-Talih, kumar, fal, niyet oyunları
3-Beceri ve güç oyunları
4-Zeka oyunları
5-Katışımlı oyunlar

Oyunların hepsinin kuralı vardır. Kuralı bozanlara mızıkçı denir.
Halk dansları dans’ın dans ise Folklor’un bir parçasıdır. Halk oyunları da Folklorun bir öğesidir.
Halk danslarıyla çok ciddi ilgilenen kişiler dansçı ya da halk dansları eğitmeni, Halk danslarını meydana getiren gruba yâda sergileyenlere HALK DANSLARI TOPLULUĞU denir.

FOLKLOR ( HALK BİLİMİ ) ‘un ÖĞELERİ

Folklor’un öğelerini, Folklor’u meydana getiren unsurları şu şekilde sıralayabiliriz.
1-Halk dansları
2-Halk oyunları
3-Türküler-maniler -ninniler
4-Masallar
5-Destanlar
6-Atasözleri
7-Deyimler
8-Halk hikayeleri
9-Halk sporları
10-Efsaneler
11-Töre ve Törenler
12-Gelenekler
13-Görenekler
14-Müzik aletleri ( Çalgılar )
15-Halk tiyatrosu
16-Kılık-kıyafet, Giyim -kuşam
17-süsleme sanatları, dekoratif sanatlar
18-El işlemeleri-El sanatları -oya
19-Çömlekçilik ve seramik (Çanak, çömlek, porselen)
20-Halk şairleri
21-Fıkralar
22-Bilmeceler-Bulmacalar
23-Halk eğlenceleri-Düğünler
24-Halk sanatı (Resim, yazma oymacılık, dokuma, işleme, yazma, halı kilim v.b )
25-Yemek çeşitleri (Mutfak)
26-İnançlar-İnanışlar (Dualar ilahiler )
27-Saz şairleri ve Aşık Edebiyatı
28-Sevmeler(Çocuğa karşı duyulan aşırı sevgi-çocuğu sevmek )
29-Ağıtlar
30-Heykelcilik
31-Bayramlar (Milli bayramlar-Dini bayramlar)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>